Bjerkreim Bygg har startet Norrøn Hus sammen med Norrøn Gruppen. Planen er å legge felles tomter og boliger inn i dette nye selskapet.

les mer